De Vredespaal in Valburg

Op Wereldvrededag - vrijdag 21 september 2018 - hebben we, samen met de kinderen van de Jacobusschool, stil gestaan bij de Wereldvrede. Dit keer was het binnen, in verband met het weer en stond de World Peace Flame (Wereld Vredes Vlam) symbool voor de Vrede. De kinderen van de groepen 2 t/m 8 hebben zich geweldig ingezet: vredesliedjes, gedichten, wensen voor Vrede en papieren vredesduiven, - vlaggen en - tekeningen omlijstten het geheel.

2 Jaar geleden hebben we de Vredesdag ook gevierd. Bij de Vredespaal, hebben de kinderen gezongen, een gebed in beweging gepresenteerd, Vrede voor oorlogsgebieden gewenst en Vrede voor de gemeenten dichtbij. Ook hadden enkele kinderen zich verdiept in het leven van vredestichters als Ghandi, Mandela en Obama. De jongere kinderen hadden prachtige tekeningen en wensen gemaakt die het geheel een feestelijk tintje gaven.
Het was een stralende dag om zo samen met de kinderen, meester en juf, ouders, buurtgenoten en andere vredelievende mensen aandacht te besteden aan Vrede.

De Vredespaal is op Wereldvrededag 2015, op het Burgemeester Lewe van Aduardplein geplaatst. Samen met buurt- en dorpsgenoten en belangstellenden werd de paal door Robin en Pim onthuld en stonden we stil bij de wens tot wereldvrede.

Op deze paal staat in het Nederlands, Engels, Spaans en Japans: ‘Moge vrede heersen op aarde’.

Achtergrond informatie:

De Vredespaal is ontstaan vanuit de World Peace Prayer Organisation die in 1955 door de Japanse meester Masahisa Goi (1916-1980), opgericht is.

Het doel van het gebed voor wereldvrede is om alle barrières tussen mensen met verschillende godsdiensten, in verschillende maatschappelijke posities, met een verschillende etnische achtergrond en met verschillende politieke voorkeur, op te heffen. 

“Ik geloof dat een gebed voor de wereldvrede het allerbelangrijkste is in de wereld van vandaag. Zo leef je in vrede met jezelf en anderen, waardoor we wereldvrede kunnen bereiken”, aldus Masahisa Goi Sensei. 

Dit gebed voor vrede, ook wel de goddelijke ‘IN’ genoemd, is een bekrachtiging door adem, geluid en beweging, het is een universele mudra, kosmische gebarentaal en een heilige meditatie.

Het gebed: Jinrui Soku Kami Nari (De mensheid is Goddelijk, is als God) betekent in grote lijnen:
‘Mijn spreken, denken en handelen zijn: voor het geluk van alle mensen, voor de vrede van alle mensen, voor de verlichting van alle mensen’.

Als symbool gebruikt de organisatie Vredespalen. Deze vredespalen staan over de hele wereld, in Nederland staat er bijvoorbeeld een voor het Vredespaleis. Op 4 kanten staat, in verschillende talen: ‘Moge vrede heersen op aarde’. 

Meneer Goi was bevriend met Morihei Ueshiba Sensei. O’Sensei is de grondlegger van Aikido (een krijgskunst ter bevordering van harmonie). Hierdoor zijn deze vredesbeweging en Aikido met elkaar verweven.
Toen ik in Japan Aikido beoefende, ontmoette ik vrienden die lid waren van deze vredesbeweging. Zij introduceerden mij bij deze organisatie en eens in de zoveel tijd namen zij mij mee naar een grote vredesbijeenkomst buiten, van waaruit we de prachtige berg, Mount Fuji konden zien. Ook leerden zij mij de IN op een manier waardoor ik dit gebed in beweging door mag geven aan anderen.

Toen zij op bezoek in Nederland kwamen, namen zij 2 vredespalen mee. 

Eén hiervan staat nu in Valburg.