De Yoga les

De les bestaat uit het activeren van het lichaam, vloeiende bewegingsreeksen, voorbereidende oefeningen voor de asana’s (yogahoudingen), asana’s en een eindontspanning. Daar waar nodig worden aanpassingen gemaakt, zodat een ieder op eigen niveau mee kan doen.
De ademhaling is met dit alles onlosmakelijk verbonden, en werkt ondersteunend, verdiepend, reinigend en ontspannend.

Muziek en beeldtaal worden gebruikt ter ondersteuning en versterking van de sfeer.

Benodigdheden:
Makkelijke kleding, deken en matje (heb ik eventueel), handdoek, sokken, flesje met water.

De eerste keer kan je een proefles volgen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.